Tag: Litwa

, | tagi: Pielgrzymka, Litwa, Łotwa, Estonia, autokar

LITWA – ŁOTWA – ESTONIA - HELSINKI
TROKI-WILNO-RUNDALE-TARTU-TALLIN-HELSINKI-RYGA-GÓRA KRZYŻY-CYTOWIANYSZYDŁOWO-
KOWNO-AUGUSTÓW-rejs statkiem SZLAKIEM PAPIESKIM


Pielgrzymka 16.09 – 24.09.2017     2070 z ł